شستشوی فرش

بر اساس نرخ تعیین شده توسط اتحادیه قالیشویی در هر سال، قیمت قالیشویی شامل نرخ شستشوی انواع فرش و موکت به صورت مصوب تعیین می‌شود. این نرخ بستگی به تورم عمومی ‌در جامعه و خدماتی دارد که از سوی قالیشویی‌ها به مشتریان ارائه می‌شود. با توجه به این موارد، مشتریان محترم می‌توانند؛ هزینه و قیمت خدمات مورد نظر خود را…